poskytovatele, či Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP”)

KaMi studio
Adresa provozovny:
Sukova 4, 602 00 Brno 
www.kami-studio.cz

e-mail:
info@kami-studio.cz
martina@kami-studio.cz
vit@kami-studio.cz

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních, regeneračních, poradenských a spojených doplňkových služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient). Provozovatel poskytuje výše uvedené služby na základě živnostenského oprávnění, své praxe a řádných certifikátů všech poskytovaných služeb.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, prostřednictvím rezervačního kalendáře nebo e-mailem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele.

Objednání / Zrušení termínu

Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informuje o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka.

Předčasný příchod

S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se dostavte nejdříve 5 minut před stanoveným časem masáže. V případě dřívějšího příchodu je třeba posečkat v určených prostorách před masážním studiem.

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.

Absence klienta

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Odmítnutí objednané služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

  • klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
  • klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem

Předčasné ukončení objednané služby

Masáž může být předčasně ukončena bez nároku na vrácení peněz, pokud se:

  • v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
  • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
  • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
  • v průběhu procedury se bude zákazník přes výzvu poskytovatele chovat nepřístojným způsobem, obtěžovat poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu, nebo dojde-li k náznakům sexuálního sebeuspokojování klienta.  (erotické a sexuální služby neposkytujeme a autoerotické chování netolerujeme)

Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 5 minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

Informovaný souhlas zákazníka

Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí ve studiu.

Masáže osob do 18 let

Dětem a mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Martina Mikulášková, Bučovická 187, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 68643845, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku ve Slavkově u Brna od 1.9.2000, Č.j: Sp. značka: 

Vít Kašpar, Jírovcova 543/9, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČ: 08477477, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Brně od 3.9.2019, Č.j.: MMB/0368159/2019, Sp. značka: ZU/MMB/0365656/2019