Pravidla soutěže na facebooku

 

Pořadatel soutěže:

Martina Mikulášková, Bučovická 187, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 68643845

Název soutěže:

Soutěž o slevu 50% na 60-ti minutovou masáž.

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).

Organizátor soutěže:

KaMi studio, Sukova 4 , 602 00 Brno

Zpracovatel osobních údajů:

Martina Mikulášková, Bučovická 187, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 68643845

Trvání soutěže:

Soutěž proběhne od 10.8.2020 – do 16.8.2020 do 23:59 hod, nebude-li  konec soutěže ohlášen a soutěž tak ukončena ze strany Organizátora dříve prostřednictvím komentáře na FACEBOOK profilu, na němž soutěž probíhá.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. Hlasující má po celou dobu soutěže aktivní účet FACEBOOK

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: 

Pořadatel zveřejní soutěžní status na profilu https://www.facebook.com/KaMistudioBrno/. Status bude obsahovat výzvu, aby uživatelé, kteří mají zájem se soutěže účastnit,  vložili do komentáře pod statusem odpověď na soutěžní otázku, aby označili příspěvek jako „to se mi líbí“ a aby se stali fanoušky facebookové stránky KaMi studio Brno.

Úplné znění statusu:

Vyhrajte slevu 50% na 60-ti minutovou masáž!? Hlasujte pro jeden z nabízených masážních olejů. Z těch, co hlasovali pro výherní olej, vybereme dva, kteří vyhrají slevu 50% na 60-ti minutovou masáž.

Jak se zúčastnit soutěže? Je to jednoduché:

– Staňte se fanouškem naší stránky

– Dejte LAJK tomuto příspěvku!?
– Napište do KOMENTÁŘE, který masážní olej byste rádi viděli v nabídce našeho studia ?✍

Hrajeme o 2 slevy na 60-ti minutovou masáž v KaMi studiu v hodnotě 50% ! ?

Soutěž končí v neděli 16.8.2020 ve 23:59

Dva výherce budeme losovat v pondělí 17.8.2020 v 16:30 hod v živém vysílání.

Užijte si harmonizační nebo relaxační masáž v KaMi studiu, kde se budete cítit jako v bavlnce!☺

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc.

Výhry:

Do soutěže byly vloženy 2 dárkové poukazy na služby KaMi studia, každý v hodnotě 50%.

Vítěz bude určen následujícím způsobem:

2 výherce budeme losovat v pondělí 17.8.2020 v 16:30 hod v živém vysílání na facebookových stránkách KaMi studia Brno.

Komunikace projektu a výsledků:

Soutěž končí nejpozději 16.8.2020 ve 23:59 hod., nebude-li konec soutěže ohlášen a  soutěž tak ukončena ze strany Organizátora dříve prostřednictvím komentáře na FACEBOOK profilu, na němž soutěž probíhá. Výherce soutěže, tedy soutěžící, bude vyzván pod jeho komentářem, aby nám zaslal své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé Facebook zprávy.

Pokud se Organizátor s Výhercem nedohodne jinak, Organizátor zašle Výherci Výhru nejpozději do 25.8.2020 na adresu, kterou je Výherce spolu se svým jménem a příjmením povinen oznámit Organizátorovi ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. 

Další důležité podmínky Soutěže:

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje svůj souhlas Pořadateli k zařazení do databáze, resp. k zpracování a užití osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem vyhodnocení soutěže, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, zejména zveřejnění výherců v rozsahu jméno,počáteční písmeno příjmení na profilu Pořadatele, a zároveň uděluje souhlas Pořadateli se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pořadatel soutěžícímu poskytne v případě jeho žádosti informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, povaze automatizovaného zpracování a informaci o příjemcích.

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Soutěž.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK. 

V Brně dne 5.8.2020