Systemické konstelace

Co jsou to systemické konstelace?

My všichni jsme mnohem více než pouze jednotlivci, kteří žijí své individuální životy. Již při narození se stáváme součástí něčeho většího – naší rodiny, ať už je jakákoliv. Být součástí rodiny znamená, že se i my, aniž bychom si to uvědomovali, stáváme součástí vzorců a postojů, kterým se přizpůsobujeme a ke kterým se vztahujeme. Ať už pro naše dobro či naopak. Tyto vzorce se netýkají jen rodiny, ve které žijeme nyní. Rodinu charakterizují všechny předchozí generace, události a podmínky, které je ovlivnily. Traumatické události předchozích generací zanechávají otisk i na generacích současných, resp. budoucích.

Systémy ale nejsou jen o rodině. Zamyslete se na chvíli nad mnoha různými systémy, kterých jste, nebo jste kdy byli součástí. Práce, škola, zájmové skupiny, přátelé… Představte si, že vzorce, které si s sebou nesete jako otisk minulých generací, ovlivňují nejen vás ale i všechny systémy, kterých jste součástí. A v každém systému jsou jednotlivci, kteří si nesou otisk několika svých generací. Úchvatná myšlenka, že!

Systemické konstelace spadají do oblasti parapsychologie. Jedná se tedy o spojení spirituality, psychologie a kvantové mechaniky. Je to systémová a prožitková metoda sebepoznání, která pomáhá nacházet nová řešení problémů a situací. Metoda byla vyvinuta Bertem Hellingerem, německým psychologem a terapeutem, a je neustále rozvíjena již více než 30 let. Je založená na pocitech jakožto informacích a může vám nabídnout lepší porozumění a nové pohledy jak na vaši minulost, tak na vaši současnou situaci. To vám umožní vidět nová řešení problémů, které se dříve zdály neřešitelné a uvolní cestu k většímu míru a harmonii v životě.

Problémy často vznikají ve vztahu k druhým (rodina, přátelé, kolegové v práci..). Mohou se však objevit ve zcela odlišných situacích, jako je vnitřní nespokojenost s rozporem mezi kariérou a touhou být svobodnější ve svém životě a těle. Konstelační práce může také pomoci porozumět emocím, jako je např. zdánlivě bezdůvodný smutek či deprese. Nebo dokáže odhalit „psychosomatickou“ příčinu zdravotního problému. Rozmanitost problémů, které jsou řešitelné konstelacemi, je v podstatě nekonečná.

Prostřednictvím workshopu rodinných konstelací, ve kterém se podíváme hlouběji na systém, jehož jste součástí, se dostanete do nové vytoužené pozice, ve které máte přístup k vnitřnímu zdroji a kde můžete zažít větší důvěru v život a sebe sama. Tento hluboký prožitek následně ovlivňuje na nevědomé úrovni vaše další jednání v běžném životě, a tím mění charakter příběhu, který právě prožíváte. A nemusíte si ani sestavovat vlastní konstelaci, abyste si ze semináře něco odnesli. Účastníci nebo svědci konstelace také získávají nové poznatky, úhly pohledu i novou energii do vlastního života.

Při sestavování konstelace ve skupině s ostatními získáte možnost vidět váš systém a vzájemné interakce jeho prvků před vašima očima zcela jedinečným způsobem, aniž byste se aktivně účastnili jinak, než jako poskytovatel informací. Získání příležitosti podívat se na části svého života mimo sebe vytváří prostor pro lepší porozumění problémům, situacím, vztahům, emocím a vzorcům. Můžete také prožít svou vytouženou situaci – nemít ji jen jako myšlenku v hlavě. Tato zkušenost navázaná na konkrétní komplex emocí vytváří změnu v hloubi vaší nevědomé mysli.

Vzhledem k tomu, že konstelační práce je založena na zkušenostech, není snadné vysvětlit proces práce s konstelacemi slovy. Doporučujeme přijít a zúčastnit se jako svědek či účastník a vše zažít na vlastní kůži. Kontaktujte nás a my vám rádi řekneme více.

Konstelaci je možné udělat i individuálně, bez účasti ve skupině. Používáme pak např. značky, obrázky, figurky a jiné symboly jako zástupce k postavení konstelace a objasnění situace. Tento způsob práce je vhodný pro klienty, kteří se ostýchají řešit své problémy „veřejně“, nebo když charakter problému je natolik intimní či bolestivý, že klient není schopen danou situaci řešit v kolektivu. Délka konstelace je cca 2-3 hodiny dle náročnosti, cena za celou konzultaci 2500,- Kč.

 

Příklady využití konstelační práce:

Rodiny
všechny druhy konfliktů a problémů mezi členy rodiny
Páry
řešení negativních nebo škodlivých vzorců ve vztazích

Děti
všechny druhy problémů: školní problémy, nemoci, agresivita, ADHD, závislosti, šikana
V případě onemocnění
pochopit pozadí a dynamiku onemocnění a symptomů jak fyzických, tak duševních včetně závislostí,
trauma z minulosti, fyzické bolesti pohybového aparátu
V práci/ podnikání
v případě konfliktů nebo selhání jako zaměstnanec nebo podnikatel, rozpory s kolegy, nadřízenými,
zaměstnanci, finanční problémy, neúspěchy
V oblasti obchodu a managementu
při dysfunkční komunikaci, nejasné hierarchii, pro jednodušší a fundované rozhodování

 

Nejbližší akce

Termín konání   21. 10. 2023   9:00 – 17:30

Místo konání Brno – Královo Pole, Metodějova 9a (velké okno + skleněné dveře v úrovni chodníku, klepejte a bude Vám otevřeno 🙂)

Cena 700,-Kč účast bez vlastní konstelace 1400,- Kč postavení vlastní konstelace

Co s sebou/ na sebe? Pohodlné oblečení, doporučuji vzít si s sebou i teplejší oblečení nebo deku. Přezůvky / teplé ponožky. Svačinu / oběd – není v ceně ( oběd je možné hromadně objednat u některé z rozvážkových služeb)

Jak se na konstelaci připravit? Den před konáním semináře a v průběhu semináře se nedoporučuje konzumace těžkých tučných jídel. Den před a v průběhu semináře se vyvarujte konzumace alkoholu a jiných omamných látek. Je vhodné zvýšit příjem tekutin, především čisté vody.

Mám zájem o systemické konstelace

Ceník

Účast na semináři bez postavení vlastní konstelace

700 Kč

Účast na semináři – postavení vlastní konstelace

1400 Kč

Kdo Vás bude seminářem provázet – O mně

Bc. Martina Mikulášková

Již od raného dětství jsem byla velmi „svá“ a vždy jsem se hodně zlobila, když jsem musela plnit, z mého úhlu pohledu nesmyslné, příkazy dospělých. Čím více jsem poznávala svět, tím více jsem nabývala přesvědčení, že tento svět, tak jak funguje, není nic pro mě. Už v dětství se začaly v mojí mysli objevovat otázky po smyslu toho všeho a potřeba tomuto fungování světa porozumět. Další nepochopitelná situace nastala, když mi, jakožto žáčkovi třetí třídy základní školy, zemřel tatínek na rakovinu. Nejenže to byla obrovská rána, která zanechala v mém srdci hlubokou jizvu, ale stejně tak zde byla ta nikým nezodpovězená otázka: Proč? Jaký to má smysl? Odpovědi jsem tenkrát nacházela v „povídání o Ježišovi“, když mě babička vodila každou neděli, kterou jsem u ní strávila (a že jich bylo), do kostela. To, že existuje i jiný svět, než je ten náš pozemský, mě v té době velmi uklidňovalo. A tak babička a její konfesní katolická víra dala základ mému spirituálnímu rozvoji.
Po nějaké době mi křesťanství a všechna ta církevní dogmata přestala opět dávat smysl, ale naštěstí přišel rok 1989 a s ním neskutečné množství informací a knih s hinduistickou, budhistickou, taoistickou a new age tématikou. Mohla jsem si tedy vybírat z celkem slušné škály nauk. Žádná mě ale nezaujala natolik, abych se jí věnovala více do hloubky. A tak jsem si vytvořila vlastní „transcendentní svět“ s vlastními pravidly. Ve své bakalářské práci „Kdo jsou čeští nevěřící?“ jsem se dokonce pokusila zjistit, kolik takto podobně „neukotvených věřících“ v naší zemi máme. Výsledkem bylo, že asi 75% lidí, kteří sami sebe označili jako nevěřící, věřilo v té době (rok 1999) buď v reinkarnaci, posmrtný život nebo telepatii. Na své další životní pouti světem jsem v roce 2012 přišla do kontaktu s théravádovým budhismem, přesněji řečeno absolvovala jsem kurz meditace Vipassana. A ačkoliv se nejednalo o žádnou náboženskou nauku a po celou dobu kurzu jsme se učili pouze praktikovat meditaci a poznávat při tom principy fungování světa – „Zákon přírody“, tak konečně zde jsem našla odpovědi nejen na otázky, které dosud zůstávaly nezodpovězené, ale i na otázky, které jsem si do té doby vůbec nepokládala 🙂

Asi rok poté jsem poprvé navštívila seminář rodinných konstelací. K mému údivu jsem v konstelační práci nacházela ty stejné principy, které jsem objevovala při praktikování meditace Vipassana. Zkrátka „Zákon přírody“ zdá se být univerzální. Na konstelační práci mě uchvátila komplexita její metody, která jednak pracuje s nevědomou složkou naší mysli a současně má tu sílu jít do hloubky emocionálního prožívání. Měla jsem to štěstí, že jsem se dostala do skupiny, kde jsem se mohla „na vlastní oči“ přesvědčit, že existuje energetické (kvantové) pole a v něm řady mentálních konceptů a vzorců, které se v našich životech opakují. A že tyto vzorce zapřičiňují to, že vztahy s lidmi, na kterých nám hluboce záleží nebo na kterých by nám záležet mělo, jsou často velmi pokřivené.

Od té doby jsem absolvovala desítky konstelací, ať již vlastních nebo v rolích u „cizích“ konstelací. Práce s konstelačním polem mně natolik přitahovala, že jsem absolvovala konstelační výcvik u Čeňka Roseckého, který se v té době věnoval převážně konstelacím na principech „vnitřních kontinentů duše“. Měla jsem možnost prožít si desítky a možná i stovky rozličných rolí v nesmírně hlubokých „hrách života“. Každá role mne obohatila o nová poznání jak na úrovni mentální, tak především na úrovni emocionální. Díky všem těmto rolím jsem si mohla „osahat“ rozmanitost lidského života a moje míra tolerance k jinakosti se podstatným způsobem zvýšila.
Ačkoliv „teorie rolí“ pro mne v té době nebyla neznámou, neboť již při studiu sociologie na Masarykově univerzitě jsem se setkala s teorií dramaturgické sociologie v díle Ervinga Goffmana Všichni hrajeme divadlo, kde si Goffman všímá faktu, že jedinec přizpůsobuje svoje chování v kontextu prostředí a pro jednotlivá prostředí si „nasazuje“ příslušné „masky“ a hraje příslušnou „roli“ vhodnou pro to které prostředí. Pak konstelační práce pro mne znamenala průlom v chápání rolí a práci s nevědomou složkou mysli. Jestliže dramaturgická sociologie zkoumá chování jednotlivce ve vztahu ke společnosti, pak konstelační práce jde až na samou podstatu tohoto chování a zkoumá jeho skutečné příčiny a interakce těchto rolí „uvnitř nás“. Největší inspirací pro mne v tomto směru byla práce Artho Wittemanna

Architektura vnitřního světa člověka, ve které Wittemann rozebírá role „pod-osobností duše“ a jejich vzájemné fungování v rámci celkové psyché člověka.

Tato dvě díla spolu s principy konstelační práce změnila naprosto můj pohled na člověka a společnost a otevřela ve mně obrovskou chuť zkoumat mechanizmy fungování jedince jak ve společnosti, tak uvnitř sebe samého. Máte-li chuť ponořit se do hlubin zkoumání lidské duše a společnosti, pak vás srdečně zvu na objevnou cestu tohoto divadla života.