Martina Mikulášková

Vždy mě fascinoval pohyb a lidské tělo. Od útlého mládí jsem se věnovala různým sportovním aktivitám a tanci. Později se moje cesta pohybem zkřížila se cvičení Tai-Chi, které formovalo moje tělesné i duševní zdraví cca 10 let.

Od tohoto starobylého čínského umění byl již jen krůček k meditaci, a tak jsem po 10 letech meditace „v pohybu“ zahájila též meditaci „v klidu“ a to techniku meditace Vipassana, která velmi ovlivnila mé dosavadní vnímání života.

Díky meditaci jsem si uvědomila, jak velmi je provázáno emocionální prožívání každodenního života s mechanickou funkcí naší tělesné schránky.

Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela, jaké to je (pro)pustit  ze svého života starosti a jak okamžitý vliv toto propuštění má na uvolnění ztuhlých trapézových svalů a na celkové postavení páteře. Teorií o tom, že lidské emoce jsou ukládány do tkání našeho těla, se již několik desítek let zabývají různé studie a ukazuje se, že tomu tak zřejmě bude. Zejména tkáně fascií neboli povázky se jeví jako klíčové paměťové médium pro naše silná emocionální traumata. V případě, že tato tkáň, která obaluje každý sval a orgán našeho těla, nese nějaké trauma, mění se její struktura v určité partii těla a zejména se ztrácí její elasticita, což vede k jevům jako jsou např. zkrácené svaly, vznik svalových uzlíků – tzv. spoušťových bodů a následnému vadnému držení těla. Ale může také vést až k funkčním poruchám vnitřních orgánů.

Při masážích tedy používám kromě mechanického rozmasírování problémových partií, také jejich emocionální uvolnění, což vede k dlouhodobějšímu efektu a hlubší relaxaci, než pouhá mechanická masáž.